Паметник на Йосиф Брадати

Едни от най-видните книжовници-дамаскинари от XVIII в. Йосиф Брадати се е родил към 1682—1683 г. в Елена.

Произхож да от рода на Разсуканови. Още не е установено къде се е учил и къде е прекарал млади те си години. Вероятно още твърде млад е постъпил в някой манастир като послушник.

Предполага се също така, че на младини Йосиф Брадати е ходил по „други земли“, което му е позволило да разшири светогледа си и да опознае повече страни. Най-значителна част от своя живот Йосиф Брадати прекарва като духовник и таксидиот на Рилския манастир.

Енергичен и бу ден човек, той посвещава своя живот на пътувания по чужди и наши земи в усилен книжовен труд и нравоучителна проповедническа работа.

Книжовната дейност на Йосиф Брадати се състои в превеждане на слова от гръцки и славянски източници на говорим български език и съставяне на поучителни сборници с достъпно съдържание.

В тях той внася нови идеи и нови теми и по такъв начин се отделя от множеството компилатори и преписвачи, като заема едно от първите места между книжовниците-дамаскинари.

„Може да се каже, че този рилски монах е първата по-крупна личност, която срещаме на прага на нашата нова книжнина“ — пише Боян Пенев.

Йосиф Брадати изказва забележителната мисъл: „А ще бихме ми християне имели покорение и послушание един другиму, не би бог предал нас в руце агаренцки, да досаждают нам и да биют нас, и да нарицают неверни.“

С което не само посочва павилно причините за завладяването на балканските народи от турците, но и изразява протест срещу робството.

Йосиф Брадати е смел, чувствителен и енергичен книжовник и проповедник, писател, проникнат от любов към народа със самочувствие и съзнание за общественото значение на книгата.

Като сатирик, изобличител на недъзите на своето време, той е нещо съвсем ново за българската литература през XVIII в.

В своето слово за страшния съд Йосиф Брадати не се стеснява да постави в ада църковни и светски потисници на народа, изразявайки симпатиите си към онеправданите.

За него богатите и лихварите са идолопоклоншщи, безумци, кръвопийци, татие и хищни. „С пълно право Йосиф Брадати може да бъде наречен най-ярък предвестник на отец Паисий. В неговите сборници се отразяват най-ясно първите симптоми на Българското възраждане“ — згсише Донка Петканова.

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

CommentLuv badge