Регионална художествена галерия Борис Денев

Борис Денев

Държавната художествена галерия във Велико Търново е една от най-старите и най-богатите галерии в страната.

Постоянната художествена експозиция е разположена в представителната сграда, която се издига в парка „Асеновци“ на едно от най-живописните места в старо престолния град.

Сградата представлява адаптация от арх. Никола Николов на строеното през 1927—1934 г. художествено училище. Експозицията „Велико Търново през погледа на художника“ обхваща творби на историческа тема — Велико Търново през средновековието, Възраждането, периода на антифашистката съпротива, а също така и пейзажи на града.

Проектанти на експозицията са художникът Иван Радев и проф. Александър Терзиев.

Тук са застъпени трите основни жанра на изобразителното изкуство — живопис, графика и скулптура, като основно място заема живописта.
Представените творби на български художници са от различни поколения и периоди от развитието на българското изобразително изкуство, подредени в хронологичен ред и по естетически принципи.

На първия етаж са показани творби на художници от възрожденската и следосвобожденската епоха и на големи български майстори, изявили се най-ярко през 20-те — 30-те години на XX в. На втория етаж са творби на съвременни художници, утвърдили се като майстори на четката предимно след 50-те години на XX в.

Съществено място тук е отделено и на членовете на групата на художниците от Велико Търново.

Експозицията е постоянна, но тя непрекъснато се обновява и обогатява с новопостъпили във фонда на Художествената галерия творби.

Предстои да се оформи югоизточният ландшафт около сградата като галерия на открито със скулптурни творби, а също и на малката пластика.