Регионален исторически музей град Велико Търново

исторически музей
Музеят се намира на пл. „Съединение“ в съседство с музей „Възраждане и Учредително събрание“ и териториална дирекция „Държавен архив“. Създаден е през 1871 година. В него посетителите могат да видят богат снимков, документален и веществен материал който разкрива водещото място на Велико Търново в изграждането и укрепването на българската държавност след Освобождението, участието на населението от региона във войните за нациоинално обединение и съществения принос на града в създаването и развитието на книжарската, издателската дейност и периодичния печат.
Музеят „Възраждане и учредително събрание“ е открит на 10 януари 1970 г. В него се пазят множество снимки, оригинални документи и материали, свидетелстващи за богатото и бурно минало на Велико Търново от 15 – 19 век и през епохата на Възраждането. На последния етаж на сградата на бившия турски конак е реставрираната зала, където през 1879 г. Учредителното събрание приема Търновската конституция. На същото място е избран първият български княз Александър Батенберг Сградата е построена от майстор Колю Фичето.