Манастир „Света Троица“

Патриаршески манастир

Патриаршеският манастир „Св. Троица“ се намира на 6км северно от Велико Търново. В скалите има пещери, в средновековието пригодени за килии и параклиси.

Според някои данни манастирът „Св. Троица“ е основан през 1070г. от епитропа Георги и неговия син Калин, но се приема за по-вероятно изграждането му от Па­триарх Евтимий с помощта на цар Иван Шишман, откъдето идва и името „Па­триаршески“ или „Шишманов“ манастир. Известно време е средище на Търновската книжовна школа под ръководството на Евтимий, вероятно и след избора му за патриарх в 1375 г.

В олтара и нартиката на църквата са открити римски паметници с надписи от Никополис ад Иструм.

Църквата е изградена из основи през 1847 г. от майстор Колю Фичето. Била стенописана. Големите иконостасни икони на Богородица, Йоан Кръстител, Христос Вседържител, Света Троица и др. са от Захарий Зограф. Църквата била разрушена от земетресението през 1913 г. Спасени са някои стари икони, между които и храмовата „Света Троица“ от 1708 г. с надпис „Рука даскал Коста и Цоню“. Първият вероятно е мес­тен килиен учител в съседното село Арбанаси. Църквата има и подземен параклис. В сегашния си вид манастирът е Възстановен през 1927 в.