Къща – музей Петко Р. Славейков

портрет П.Р.Славейков

Експозиция в роднага къща на П. Р. Славейков. Намира се на ул. „Драгоман“ 15.

Експозицията е подреждана на два пъти — през 1955 г., и след основна реставрация на къщата през 1972 г.

Документален и снимков материал разкрива живота на П. Р. Славейков, роден в Търново (1827—1895 г.) — бележит учител, общественик, талантлив журналист, един от създателите на книжовния ловобългарски език, радетел за българо-руско приятелство, издател на много вестници и списания, пламенен публицист. Чрез фотоси, факсимилета, графики, негови мисли и стихове е отразено трудното му и изпълнено с лишения детство.

Скитанията му като учител по села и градове, преследван от гръцкия владика; борбата, която води с перо и слово срещу фанариотите за независима българска църква.

Заслугите му при изработването на Търновската конституция и при издавания в. „Остен“, първи хумористичен вестник в Търново след Освобождението; неоценимото му поетично и публицистично наследство. Във витрини са поставени част от книгите му, печатани преди Освобождението.
Експозицията има голямо познавателно значение и възпитателен характер.