Паметника на Петко Р. Славейков

Петко Р. Славейков

Паметник на П. Р. Славейков. Намира се на площадчето пред родната му къща на ул- ’’Драгоман” 15. Скулптурна- та фигура на Славейков е дадена седяща в цял ръст. Изработена е от бронз от скулптора Б. Илиев. Паметникът е открит през 1968 г.