Църквата „Св. апостоли Петър и Павел“

Петър и Павел

Църквата ”Св. Петър и Павел”. Намира се в днешния кв. ”Асенов” в подножието на северния склон на хълма Царевец. Тя е едноапсидна кръстокуполна църква. Наосът и е разделен от два реда колони на три кораба. Строена е вероятно в края на XIII в. Към XVI—XVIII в. църквата е разширена на юг и запад с външен притвор. Сводовете, покриващи четирите междурамия на кръста, са цилиндрични и се преливат в стените под тях. Тази конструкция осигурявала възможност за най-добро разполагане на стенописните композиции. По същия начин бил решен и притворът.

След падането на Търново под турско робство в църквата ”Св. Петър и Павел” е преместена Патриаршията и цялата патриаршеска библиотека. В тази църква около две години служи последният патриарх — Евтимий. По-късно тя е включена в двора на гръцката митрополия. По време на земетресението през 1913 г. е силно повредена. В нейните стенописи се забелязват три живописни слоя от XIV, XVI и XVII в. От XIV в. в олтара е запазена композицията ”Пиета” и съществувалите до 1913 г. стенописи в горната част на църквата. Според Ф. Успенски, който публикува стенописите преди земетресението, първото изписване на църквата е от 1392 г. От второто стенописване (XVI в.) са фреските в наоса на църквата — ”Светите отци”, композицията ”Дей сис”, част от композицията ”Пророк Данаил в ямата между лъвовете”, образите на св. Петър и Павел на югозападната колона, а също така и високохудожествените фрески ”Ангел с дивит” и ”Св. Христофор”.

На северната арка и наоса са изписани обоазите на руските светци Борис и Глеб. Фрески от третото стенописване (XVII в.) са запазени в южното помещение, намиращо се по цялото протежение на наоса. Надписите над отделните сцени от стенописния календар за месеците януари, февруари, септември, ноември и декември, седмият вселенски събор и образите на отделни светци са на гръцки език.
Църквата ”Св. Петър и Павел” е напълно реставрирана през 1981 г. въз основа на оригинални фотоснимки и рисунки по проект на арх. Боян Кузупов. Изключително интересните стенописи и архитектурата я правят един от забележителните средновековни паметници на културата.

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

CommentLuv badge