Катедралният храм Рождество на пресвета Богородица

катедрала Рождество Христово

Църквата „Рождество Богородично“. Намира се в старата част на града в т. нар. „Болярска махала“.

Построена от Кольо Фичето (1842—1844 г.).
Изградена е от дялан пясъчник, като характерни особености на църквата са големият главен корниз и двойната, фичевска кобилица от камък и червени тухли. Украсена е с четири колонки и елипсовидни прозорци, които придават особена оригиналност на фасадата. Църквата е трикорабна.

На 30 м западно от нея е построена камбанарията, също иззидана от дялан камък. Подът е застлан с мраморни плочи. Най-оригиналното във вътрешността на църквата са двата реда каиители.

Сводовете са направени от тухли и хоросан. Освен главния вход има още две странични, симетрично разположени врати, през които се излиза във външните аркади. Построена е със средства, събирани от населението по махали.

По време на земетресението на 1 април 1913 г. църквата е съборена до основи. Фасадата й е възстановена по чертежите и макета, изработен от Леон Филипов преди земетресението. Сега той се съхранява в експозицията, подредена с макети на Леон Филипов.