Църква „Свети Архангели Михаил и Гавраил“ в Арбанаси

Църквата „Св. архангели Михаил и Гавриил“. Намира се в югоизточната част на селото, изградена върху основите на стара средновековна църква.
В строежа и се забелязват три строителни етапа — средата на XVI в. (източната й част, сегашният наос), 1760 г. (притворът от запад) и края на XVIII в. (галерията от север).

Отвън стените са украсени с плитки аркирани ниши. Някои специалисти виждат връзка със строителните традиции на средновековните търновски църкви, В източната си част галерията завършва с параклиса „Св. Параскева“.

Стенописите са интересни и разкриват връзките с традициите на Търновската живописна школа и общите тенденции в живописта от XVII—XVIII в. Останки от най- ранния живописен слой са запазени по северната стена на олтарната апсида. Второто изписване е от XVII в, (олтарът и наосът вероятно са изпълнени от двама зографи).

От главния майстор зограф са работени всички фигурални сцени в наоса, изображенията върху зенита на свода и напречните арки и всички изображения в олтара. Стенописите правят впечатление със своята монументалност и уверен рисунък.

Някои сцени са рисувани от другия зограф по предварително изпълнени от майстора линеарни рисунки (например сцената „Св. пророк Илия пред пещерата“ на южната стена). Стенописите по свода и стените на притвора са работени през 1760 г. от майсторите Михаил от Солун и Георги от Букурещ.

Запазен е новият иконостас в църквата от 1813 г., дело на резбари от Тревненската школа, горял и подновен в дяс* ната си част през 1834 г. Иконите по него са от XVII—XVIII в. Архитектурната реставрация и консервация на църквата е извършена през 1972—1975 г. по проект на арх. Ил. Леф- теров, а стенописите са реставрирани от Д. Пешев и С. Ружев.