Исторически

Велико Търново е исторически град светиня, извикващ у всеки българин чувство на преклонение и гордост.

Едно име, обвеяно от романтичността на древни предания и легенди, идващо от вековете и устремено в бъдещето.

Земен кът, от който величествената природа и човекът строител са сътворили една приказка от камък и дърво, от невероятни силуети и живи цветя.

Велико Търново не е само минало величие, не е само история, нито само средновековна столица.

Велико Търново е град, създаван век след век от знайни и безименни творци, пълзял по каменната твърд, ставал свидетел на падения и възход, надживял вековното робство и успял да оцелее във времето като легенда, като едноне- отшумяващо ехо на творческия гений на българина.

Велико Търново е град, в който си дават среща три слав ни за България епохи — средните векове, когато Царевград Търнов през XII—XIV в. е столица на българската държава; Възраждането, когато буйно кълни всичко ново и прогресивно; зараждането на социалистическото движение, станало на 3—5 май през 1891 г. на сбирката на дружинките на основоположниците на социализма в България, начело с Димитър Благоев.

Гостите на града могат с еднакъв интерес да се запознаят както със старинните запазени и реставрирани възрожденски архитектурни обекти, така и с построените след Освобождението и най-вече с обектите, представящи съвременната архитектура.

Значителен интерес представляват възрожденските обществени сгради от XIX в., свързани с важни исторически събития, някои възрожденски къщи и особено църквите, строени от големия български майстор строител Никола (Кольо) Фичето.