Крепости

Средновековният град с неговите крепости бил разположен на хълмовете Царевец, Трапезица, Момина крепост, Света гора и днешния кв. „Асенов“ по поречието на р. Янтра.

На хълмовете Царевец и Трапезица били изградени двете главни средновековни крепости, известни като „град Трънов“ и „град Трапезица“.

Между тях по крайбрежието на Янтра възникнал т. нар. Нов град.
Под югоизточната кула на Царевец се намирал кварталът на чуждестранните търговци — франки- те, а в подножието на хълма Момина крепост, непосредствено до реката, били жилищата на най-бедната част от средновековното население на столицата — нищите.

През периода XIII—XIV в. столицата Търново става център на прочутите в целия европейски Югоизток книжовна, живописна и архитектурна школа, чиито шедьоври, съхранени и днес, представляват влог в световната културна съкровищница. Това е вторият „златен век“ на българската култура, който дава на славянския свят и на Югоизточна Европа прочутата Евтимиева книжовна школа, певческата школа на Йоан Кукузел търновската живописна и архитектурна школа.

Малкото оцелели, пощадени от времето и варварите паметници, като Лондонското четвероевангелие на цар Иван Александър (1356 г.) с 366 превъзходни миниатюри, Манасиевата хроника, Драгановия миней, Добрей- шовото евангелие, Томичовия псалтир, стенописите в Бояна, Земен и Иваново, църквите в Търново и Несебър, са свидетелства, които доказват съществуването на една забележителна и богата, носеща хуманистичен дух предре- несансова култура. Книжовниците Патриарх Евтимий, Гри- горий Цамблак, Киприан и други създават забележителни литературни творби.

Незнайни и талантливи български майстори построяват крепости, изписват дворци и храмове, които със своите художествени стойности надвишават много от паметниците на източния християнски свят. Тъкмо наследството на прочутата Търновска школа в областта на литературата, архитектурата, живописта и музиката предизвиква изключителния интерес в наши дни на всички слоеве от населението.