Часовниковата кула в Елена

град Елена

Забележителен и оригинален паметник на културата в Елена е кулата на градския часовник.

Мястото й е сполучливо избрано на най-високата част извън града, затова може да се вижда отвсякъде.

Часовниковата кула, куполът на църквата „Усп. Пр. Богородици“ и камбанарията представляват тройна вертикална до минанта, която маркира обществено-религиозния център на града.

Изградена е през 1812 г. от неизвестен еленски майстор. В молитвеника на поп Христо Кьршов е записано: да знай куга се соградй сахата секе 1812, чана укачи се на Енов денъ.

Самият часовников механизъм и камбанката са купени от Фейзиага, търговски акнин, „за хаир“.

Камбанката е изливана в Габрово, за което свидетелствува надписът на нея. Кулата е била основно ремонтирана през 1857 илй 1858 г. от известния еленски майстор Цончо Устабаши.

Кулата се състои от три части, които се намират в хармонично съотношение. Долната каменна част е върху квадратна основа, висока 12,5 метра, и се осветлява от тесни мазгали.

Сред ната част е осемстенна призма с паянтови стени, измазани и варосани, покрити с медна ламарина. На нея се намира часовниковият механизъм.

Най-горната част е отново с квадратна основа, от съвсем лека дървена конструкция, открита от всички страни. Тук е окачена камбанката.

Покривът е конусовиден, обшит с мед на ламарина и завършва с шип с четири оловни топки и полумесец. Всяка част е увенчана със самостоятелен корниз.

Постепен ното олекотяване в градивния материал при изкачването и във височина придава на кулата сигурност и устременост нагоре.

Под тежестта на годините и влиянието на времето кулата се беше пропукала и грозеше да се срути.

През 1953 г. тя бе основно подкрепена от еленски майстори, без да се променят ни най-малко нейната първоначална линия и форма.

Днес часовниковата кула се издига над града и отвисоко на блюдава новия живот на хората в него.

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

CommentLuv badge