Църквата „Усп. Пр. Богородици“ в град Елена

Църквата Усп. Пр. Богородици

Църквата „Усп. Пр. Богородици“ се намира в един и същ двор с църквата „Св. Никола“.

Построена е на мястото на стар параклис, преустроен през 1813 г. на църква с две стаи за училище над галерията.

Строежът й е започнат през 1836 г., а е завършен през 1837 г.

Изградена е изцяло от камък, като е използува материал от разрушеното Кале. Изграждането й е дело на майстор Михо от Болерци (с. Билково, Еленска община).

Цялата постройка със солидното си изграждане и обработката на материала, художественото изпълнение на детайла и особено вътрешното пространствено решение е огледало не само на повишеното самочувствие на гражданите, но и на голямото строително майсторство и конструктивна смелост на майстора.

Църквата е трикорабна, триабсидна с притвор и галерия над него. Трите кораба са разграничени с по два реда от по четири стройни кръгли колони.

Средният кораб е двойно по-широк от страничните. Сводовете се носят от арки, свързани с обща конст руктивна система в двете посоки, усилени с дървени обтегачи.

Със сигурно чувство за статичност майстор Михо е успял да олекоти въздействието на конструкцията и да постигне голяма светла височина с поставянето на големи прозорци във всяко поле, поради което цялото вътрешно пространство действува единно, светло и оптимистично.

През 1861 г. църквата е претърпяла поправка, за което е оставен надпис на западната стена високо над корниза.

През 1925 г. е изгорял иконостасът, който е бил високо художествено творение.

Отделна постройка е кулата на камбанарията, изградена в 1912 г. Църквата „Усп. Пр. Богородици“ с камбанарията, старата църк ва „Св. Никола“ и сградата на даскалоливницата, обединени с общия каменен зид на църковната ограда, създават един ансамбъл с подчертана архитектурна и художествена стойност.

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

CommentLuv badge