Къщата с маймунката

Къщата с маймунката се издига на днешната ул. ”Въстаническа” 14. Построена е през 1849 г. от Кольо Фичето за нуждите на търговеца Никола Коюв.
Известно време тук е живял Стоянчо П. Ахтар, първият събирач на старини и притежател на първата в България частна музейна сбирка. Къщата е построена върху изключително тесен терен, с лице около 6 м и дълбочина 15 м. На това място е построена триетажна сграда, чиито помещения, магазини, складове и жилище, задоволявали нуждите на търговеца. Както много търновски къщи и тази е застроена на две улици. Помещенията откъм ул. ”Въстаническа” са на по-високо ниво, от-където се влиза в двата жилищни етажа. Връзката с другия етаж се осъществява посредством вътрешно стълбище.
Приземният етаж е оформен с два големи отвора, сегментно засводени (сега запълнени). Над тях (над гладко измазана част) в средата върху профилирана колонка е поставена седяща маймунка с плоча и надпис. От двете страни се намира по един елипсовиден отвор. Над тази част започва първият етаж, който е издаден напред с около 26 см. Преходът е оформен със слабо профилиран корниз. В средата етажът е издаден напред със заоблен и трапецовиден еркер. Вторият етаж излиза напред като първия, но е с много по- богата вдлъбната крива и малки правоъгълни профили и отстъпи. На стената има по пет прозореца, три от които са на еркера. Оригинално е разположен вътрешният вестибюл, намиращ се на средния етаж. Светлината до него идва от прозореца на тавана на горния вестибюл.
Външното оформление е с тухлена облицовка с изпъкнали фигури. Този начин за украсяване на външните фасади (чрез тухлен пълнеж) се среща рядко у нас. Приема се, че това е ”донесено” от Кольо Фичето. Такава украса на фасадите се среща и в други къщи в Търново, Горна Оряховица, Преображенския и Плаковския манастир, където е работил големият майстор. Къщата с маймунката е реставрирана по проект на арх. Теофил Теофилов. Сега в нея се помещава Съюзът на научните работници — клон Велико Търново.

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

CommentLuv badge