Археологически резерват „Античен град Никополис ад Иструм“

На 18 км северно от шосето за Русе и на 3 км южно от днешното с. Никюп се намира старият римски град Никополис ад Иструм (Град на победата при Дунава).

Основан е през 106 г. от римския император Марк Улпий Траян в чест на голямата му победа над даките (тракийско племе, живяло на север от р. Дунав).

Писмени сведения за устройството на града няма. Известен е само от развалините и намерените при археологически разкопки надписи, монети, капители и други предмети.

Изграден е и е оформен като чисто римски град. Целта на построяването му е да респектира неспокойните старопланински и тракийски племена.

Никополис Ад Иструм

За кратко време градът достига голям разцвет, особено през II и III в., когато тук се секат повече от 900 вида колониални монети.

Никополис ад Иструм е застроен върху площ от 400 дка. Бил е обграден с дълбоки ровове и високи каменни стени. Има правилна мрежа от улици, водопроводи и канализация.

През 458 г. е седалище на епископ, Никополис ад Иструм бил населяван от войни ветерани, едри земевладелци, търговци и занаятчии, дошли от различни краища на Римската империя — Мала Азия, Сирия, Египет и др.

Той бил един от главните търговски центрове на Долна Мизия, Добре поддържани каменни пътища свързвали града с другите римски центрове на Мизия и Тракия – Нове (близо до Свищов), Ескус (при с. Гиген на Дунав), Мелта (Ловеч), Филипополис (Пловдив) и др.

Тук са провеждани археологически разкопки през 1900, 1906, 1907 и 1945 г., при които са открити градският площад (Форума), където протичал целият обществен живот, и сградите около него; закритият театър (Одеон); градският съвет (Булевтерион); магазини, баня, улици.

Никополис Ад Иструм

Открити са и много произведения на изкуството — мраморна статуя на Ерос от II в. (римско копие на оригинала на Пракси- тел от IV в. пр. н. е.), на музата Клео, бронзова статуя на Фортуна и глава на бронзова статуя на римския император Гордиан III.

Открити са още много надписи с обществен и частен характер, архитектурни детайли (корнизи, капители, колони, жертвеници и др.).

В града е имало много храмове на римски, гръцки и източни богове — Серапис, Асклепий, Зевс, Хадес, Артемида, Конкорция, Фортуна и др.

Белокаменните частни и обществени постройки, издигнати около центъра, правите и широки, постлани с големи каменни блокове улици с посока изтокзапад и север — юг, сградите с богата каменна резба създавали общия блясък на града. Той бил канализиран и водоснабден, Огромен водопровод, дълъг 26 км, доставял на града изобилна изворна вода.

Никополис Ад Иструм

През средата на VI в. император Юстиниан извършил възстановителни работи в града, но през VII в. аварите го разрушили напълно.

През XI в. тук се изгражда 160 българско селище, което през XV в, се среща в турските регистри като Никопол на Росита (р. Росица).

Много от каменните блокове от римския град са ползвани вторично като строителен материал както за средновековния град Търнов, така и в почти всяко селище в този край. От 1980 г. разкопките на античния град Никополис ад Иструм са подновени, От няколко години там работят български и английски археолози.

Днес до античния град се отива с автобус от Велико Търново (20 мин). Гостите могат да разгледат освен археологическите разкопки и експонатите в построения на самото място малък музей.

Никополис Ад Иструм

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

CommentLuv badge