Пчелно място – Горна Оряховица

Пчелно място Горна Оряховица

Следи от най-ранното сигурно установено тракийско селище край Горна Оряховица се намират в м. Кованчукуру (Пчелно място), между Камъка и Арбанашкото бърдо, край изворната област на рекичката Дерето.

Неговите жители принадлежали към племето кробизи.

Селището било значително — останки от него се откриват на площ около 100 дка. Животът в това удобно, защитено от ветровете място съществувал в периода преди римското завладяване – VI в. пр. н. е.

За сигурността на жителите му на Камъка била изградена голяма крепост. Останките от крепостната стена, която загражда от югозапад платото, се намират на около 800 м от челото на Камъка. Самата крепостна стена е дълга около 350 м. Двата й края опират на северозападния и югоизточния скален венец, които са естествена преграда и затова са неукрепени.

Стената е строена от ломени камъни без спойка — сега представлява вал с ширина 8-10 м.

Около средата й е имало вход (който и сега личи), свързващ крепостта с голямото се лище в м. Кованчукуру.

В средата на крепостта има останки от тракийско светилище. Добре личи врязан в скалата на дълбочина около 50 см квадрат със страна около 2 м. Надолу продължава малка пещера, сега полузатрупана.

Дакто е известно, култовите места на траките много често били свързани с пещери, защото религията им имала хтоничен (свързан със земята) характер.

От земятате чакали плодородие и затова я обожествявали.

Мястото на тракийското светилище трябва да се обясни и с един друг факт. Силното нагрява не на варовика през лятото предизвиква мощно възходящо течение, което разцепва буреносните и градоносните облаци и ги отхвърля встрани. Затова градушка пада по северните склонове на Камъка, но не и по югоизточните.

Именно затова лозята, с които бил свързан основният поминък на тракийското селище, били засаждани между Камъка и Арбанашкото бърдо.

Там са останките несамо от селището, но и от две големи стопанства (вили) от римската епоха.

Култът към божеството, с което траките свързвали запазването на реколтата от природните стихии, явно бил доста изявен, защото в източното подножие на Камъка и сега се намира църква (манастир), посветена на гръмовереда Св. Илия!

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

CommentLuv badge