Църквата „Св. Рождество Христово” , Село Арбанаси

Църквата „Св. Рождество Христово“. Една от старите и интересни църкви, разположена на голяма площ. Строена е вероятно през XV в. В най-стария си вид е била малка с едно помещение и външна апсида.

През първата половина на XVII в е разширена на запад със самостоятелно женско отделение и закрит притвор. На север е с открита аркада, завършваща на изток спараклиса „Йоан Кръстител“. През 1632 г. северната страна на аркадата била зазидана и приспособена за трапезария. Църквата „Св. Рождество Христово“ е строена, разширявана и украсявана със средства на богати арбанасчани.

На южната стена на притвора е изписан портрет на ктитор и надпис: „Раб Божий хаджи Георгиу“. Неговият образ стои на входа на параклиса „Йоан Кръстител“. На много места по стенописите се четат имена на дарители — Стамо, Стойно, Стойко, Нику и чадата му. До главния вход на църквата отляво има надпис „Раби божия Кираца и Стойна покойни“.

Църквата е стенописана от неизвестни български майстори зографи. Забелязват се три стенописни слоя. Най- старата живопис е от XV—XVI в, От това време е запазена композицията „Страшният съд“. От този живописен слой са открити следи по стените на наоса и олтара на мъжкото отделение.

Притворът, трапезната галерия и параклисът са изписани през 1632—1649 г. Последното стенописване е в женското отделение и е от втората половина на XVII в. Стенописите в трапезната галерия и женското отделение на параклиса представляват подробен календар със сцени и светци по дни и месеци. До входа на параклиса вляво е изобразено „Колелото на живота“.

Стенописите в наоса на параклиса изобразяват живота и страданията на Йоан Кръстител, Иконостасът там е дело на тревненски майстори Село Арбанаси – стенопис от църквата „Св. Рождество Христово“ резбари. Архитектурната реставрация е извършена през 1975—1978 г. по проект на арх. Т. Теофилов.